MOKSLO-LAB nuostatos

...ir privatumo politika.

Nuostatos

Redaguota: 2019-11-03

„Mokslo-Lab“ bendrosios nuostatos skirtos nurodyti olimpiadų vykdymą ir organizavimą.

1. Olimpiadų tikslai

1.1. Skatinti mokytojus, moksleivius patikrinti išmoktą medžiagą įdomesniu būdu.
1.2. Skatinti dalyvaujančių asmenų tobulėjimą.
1.3. Pateikti moksleivio dalyvavimo analizę mokytojui (jeigu paskyros susietos).
1.4. Skatinti dalyvaujantį moksleivį pakartoti per mokslo metus išmoktą medžiagą.


2. Norint įgyvendinti anksčiau minėtus tikslus, „Mokslo-Lab“ komanda...

2.1. ...kuo galėdama daugiau skatina mokytojus prisijungti ir vykdyti olimpiadas savo klasėje.
2.2. ...kuria įdomias ir pagal ugdymo programą užduotis.
2.3. ...sukūrė mokytojo paskyros funkcijas.


3. Olimpiadų vykdymas ir organizavimas

3.1. „Mokslo-Lab“ olimpiados yra organizuojamos kiekvienais metais, vasario - kovo, o finalai balandžio mėnesių dienomis.
3.2. Olimpiadas vykdo „Mokslo-Lab“ komanda, kurios nariai kokia(-mis) nors sritimi(-s) prisideda prie pilnaverčio olimpiadų vykdymo.
3.3. Olimpiados susideda iš 2 etapų - atrankinio (pradinio) ir finalinio, kurios vyksta nuotoliniu (internetiniu) būdu, tam nustatytu laiku, kurie tiksliai yra skelbiami „Mokslo-Lab“ Facebook puslapyje, bei „Mokslo-Lab“ datų puslapyje. DATOS ČIA.
3.4. Finale dalyvauti suteikiamas leidimas tik užsiregistravusiems dalyviams ir tik jeigu jų rezultatas atrankiniame ture yra daugiau arba lygu 35% visų taškų.
3.5. Dalyvių sprendimai yra saugomi „Mokslo-Lab“ duomenų bazėje (plačiau apie saugomus duomenis Privatumo politikoje) iki lapkričio mėnesio pirmo pirmadienio.


4. Užduotys

4.1. Kiekvienos kategorijos ir olimpiados turų užduotys nėra viešinamos iki pat to turo ir kategorijos olimpiados pradžios.
4.2. Kiekvienas dalyvis iki nuo rezultatų paskelbimo praėjus 5 kalendorinėms dienoms, gali teikti skundą dėl klaidingo užduoties įvertinimo el. pašto adresu apeliacija@mokslolab.lt nurodant dalyvio ID, užduoties numerį, olimpiados dalyką bei apeliacijos komentarą ir iki nuo skundų teikimo pabaigos praėjus 2 kalendorinėms dienoms, „Mokslo-Lab“ atsakinga komandos dalis su tos užduoties kūrėjais išaiškina ir pateikia apeliacijos rezultatą skundo teikėjui, bei esant situacijai pakoreguoja jo olimpiados sprendimus.
4.3. Visų turų ir kategorijų dalyvių sprendimai tikrinami automatizuotai ir nepriklausomai nuo dalyvio.
4.4. Užduotys yra kuriamos penktokų lygiu, tai yra įtraukiant medžiagą, kurią nurodo to dalyko ugdymo programos.


5. Registracija

5.1. Susikurti dalyvio paskyrą (įvykdyti registraciją) gali 5-tų klasių moksleiviai iš visų Lietuvos bei užsienio (tik tuo atveju kai mokoma lietuvių kalba) ugdymo įstaigų. (Jeigu registracijoje nerandate savo mokyklos, prašome ją nurodyti susisiekus el. paštu info@mokslolab.lt arba užpildant kontaktinę formą kontaktų puslapyje, kurioje reikia nurodyti oficialius mokyklos duomenis, tokius kaip pavadinimas, el. pašto adresas, tel. nr.)
5.2. Įvykdyti registraciją taip pat gali 5-tų klasių moksleivius mokantys mokytojai.
5.3. Pateikiant dalyvio duomenis:
5.3.1. Jeigu dalyvis registruojasi savarankiškai, dalyvio bent vienas iš tėvų ar globėjų turi sutikti su sutikimu teikti duomenis.
5.3.2. Jeigu dalyvį registruoja mokytojas, mokytojas yra įpareigojamas pranešti dalyvių tėvams/globėjams apie dalyvių duomenų teikimą.


6. Rezultatai

6.1. Rezultatai nėra viešinami iki tam tikros nustatytos datos.
6.2. Konkreti data yra nustatoma organizatorių, ir tokia informacija yra tiksliai suplanuota jau olimpiados pradžioje, išskiriant atvejus, kai dalyvavimas kuriame nors etape yra pratęsiamas vykdymo metu.
6.3. Jeigu 2 ar daugiau dalyvių, ir bent dalis užduočių su neteisingais atsakymais yra iš vienos mokyklos ir pasirinkti variantai tose užduotyse yra identiški finaliniame ture, ir bent vienas dalyvis yra patekęs į kategorijos TOP 10, „Mokslo-Lab“:
6.3.1. Jeigu susieta mokytojo paskyra, prašo detalaus paaiškinimo apie dalyvavimo eigą dalyvių dalyvavimo metu.
6.3.2. Gali pašalinti dalyvį (daug sutampančių užduočių).
6.3.3. Gali sumažinti atitinkamą taškų kiekį.
6.3.4. „Mokslo-Lab“ tai vykdyti gali pasirinktinai, pagal esamą situaciją ir nei mokytojas, nei dalyvis šioje situacijoje, neturės jokių papildomų pretenzijų, kadangi „Mokslo-Lab“ siekia olimpiadas vykdyti sąžiningai ir saugiai.
6.4. Dalyvių rezultatai yra skelbiami reitingavimo lentelėse pagal tam tikrą kategoriją.
6.5. Reitingavimo lentelėse yra skelbiama vartotojo ID, vieta ir surinkti taškai.
6.6. Reitingavimo lentelėse, kurios kategorija pavadinta „Oficiali“ yra skelbiama po mažiausiai 10 geriausių dalyvių.


7. Dalyvavimas

7.1. Bet kokios kategorijos, atrankinio etapo užduotims išspręsti yra skiriama 40 minučių ir etapą sudaro 20 užduočių.
7.2. Bet kurios kategorijos, finalinio etapo užduotims išspręsti yra skiriama 30 minučių ir etapą sudaro 15 užduočių.
7.3. Visų užduočių teisingi atsakymai vertinami vienodai.
7.4. Dalyvavimui reikalingi kompiuteriai, internetas ir naršyklė juose, kiekvienam dalyviui asmeniškai.
7.5. Patartina olimpiados finalo vykdymo metu (jeigu vykdoma mokykloje) į dalyvavimo patalpą įsileisti tik 1 papildomą, nesusijusį su olimpiados dalyku asmenį.

Finalo nuostatos

Redaguota: 2019-11-03

„Mokslo-Lab“ finalo nuostatos skirtos nurodyti olimpiadų finalų vykdymą ir organizavimą.


1. Dalyvavimas finale

1.1. Finale dalyvauti galima tik dalyvavusiems pirmajame (“pradiniame”, “atrankiniame”) (toliau “pirmasis”) etape.
1.2. Prie 1.1. punkto priskiriama nuostata nurodanti, jog dalyvauti finale gali tik 35% ir daugiau iš visų taškų surinkę dalyviai.
1.3. Dalyvavimas finale galimas tik patvirtinus (užregistravus) dalyvavimą to olimpiados dalyko pirmojo etapo rezultatų puslapyje.
1.4. Registruotis į finalą gali pats dalyvis ir jį užregistruoti gali jo susietas mokytojas.
1.5. Dalyvavimas finale vyksta tam tikru nustatytu laiku, kurį galima rasti puslapyje „Datos“.


2. Užduočių atlikimas

2.1. Finalinį etapą sudaro 15 užduočių, kurių sunkumo lygis skiriasi nuo pirmo etapo užduočių.
2.2. Finaliniame etape yra skiriama 30 minučių užduotims atlikti.
2.3. Atliekant užduotis draudžiama naudotis skaičiuotuvu ar kitų asmenų pagalba.
2.4. Susidūrus su techniniais nesklandumais dėl kurių nutraukiama arba nėra galimybės dalyvauti ar tęsti dalyvavimą būtina kuo greičiau susisiekti su organizatoriumi el. paštu ugninis.vai@gmail.com arba liepenoli@gmail.com nurodant problemą, dalyvio ID (sudarytas iš skaičių, randamas meniu viršuje), jeigu rašo mokytojas taip pat ir jo paskyros ID (jeigu paskyra sukurta) ir dalyvavimo laiką, ne vėliau negu likus 30 minučių iki finalo pabaigos.
2.5. Patartina dalyvius susodinti ne prie pat vienam kito.


3. Rezultatai

3.1. Rezultatai skelbiami po finalo pabaigos praėjus 30 minučių.
3.2. Apeliuoti rezultatus galima per 6 valandas nuo rezultatų paskelbimo.
3.3. Po apeliacijos pateikimo rezultatas pataisytas gali būti per 1 parą.
3.4. Apeliaciją pateikti galima tik siunčiant laišką el. paštu apeliacija@mokslolab.lt ir nurodant dalyvio ID, užduoties numerį, olimpiados dalyką ir apeliacijos komentarą.


4. TOP reitingavimas

4.1. Reitingas skelbiamas iki po visų finalų įvykimo praėjus iki 2 parų.
4.2. Jeigu keletas dalyvių olimpiados finale surinko maksimalų taškų skaičių, vietos pozicija nustatoma pagal užtruktą sprendimo laiką (kuo mažesnis sprendimo laikas, tuo pozicija aukštesnė).
4.3. Jeigu keletas dalyvių olimpiados finale surinko ne maksimalų taškų skaičių, jų pozicija nustatoma pagal:
4.3.1. bendrus pirmojo ir finalo taškus (naudojama jeigu užtrukto laiko skirtumas susidaro iki 10 sekundžių arba abiejų dalyvių laikas yra pasibaigęs);
4.3.2. pagal užtruktą sprendimo laiką (kuo mažesnis sprendimo laikas, tuo pozicija aukštesnė)
4.4. Pozicijos pagal 4.2. ir 4.3. punktus nustatomos tik tuo atveju jeigu dalyvis patenka į geriausiųjų 10-ką ar tai reikalauja jo nustatymas.


5. Mokytojo peržvalga

5.1. Mokytojas po finalo rezultatų paskelbimo negali matyti dalyvio sprendimų.
5.2. Mokytojas po finalo rezultatų paskelbimo gali matyti surinktą dalį procentais iš visų taškų.
5.3. Mokytojas iki rezultatų paskelbimo gali matyti ar dalyvis dalyvavo finale.


6. Prizai/apdovanojimai

6.1. Apdovanojimų paskirstymo ir pristatymo nuostatos nurodo prizų išskirstymą ir kitus su prizais susijusius veiksnius.
6.2. Priskirti prizai ir apdovanojimai tam tikroms pozicijoms yra nurodomi pagrindiniame Mokslo-Lab puslapyje.
6.3. Prizai arba apdovanojimai konkrečius objektus turi pasiekti per 1 mėnesį nuo suderinimo su dalyvio mokytoju/atstovu/mokykla.

Mokslo-Lab po finalinių prizų nuostatos

Redaguota: 2019-11-03

„Mokslo-Lab“ po finalinių prizų nuostatos skirtos nurodyti olimpiadų po finalinių prizų skirstymą ir pristatymą.


1. Prizų išdalinimas

1.1. Į prizus pretenduoti gali tik konkrečiame olimpiados dalyke dalyvavę dalyviai.
1.2. Prizus gauna tam tikroje kategorijoje ir tam tikrą taškų skaičių surinkę dalyviai.
1.3. Prizų išdalinimas laimėtojams vykdomas pasitelkiant pagal tam tikras užimtas vietas reitinge. Prizų išskirstymą galima rasti pagrindiniame Mokslo-Lab puslapyje.
1.4. Oficialūs reitingai publikuojami dalyvio profilio puslapyje bei naujienų straipsniuose. Jie yra laikomi oficialūs reitingai prizams išdalinti.


2. Trukmės

2.1. Prizų išsiuntimo terminai ir terminų apribojimai bus patikslinti prieš prasidedant finalams.


3. Pristatymas

3.1. Prizų pristatymo informacija bus patikslinta prieš prasidedant finalams.


4. Siuntos turinys

4.1. Į siuntos dėžutę papildomai įdedamas tinklalapio adresas, kuriame galima patikrinti siuntos turinį.
4.2. 4.1. punkte nurodytas tinklalapio adresas bus atsiųstas papildomai kontaktiniu mokyklos el. pašto adresu.
4.3. Siuntų/prizų dėžučių atidaromos vietos yra užklijuojamos Mokslo-Lab nespalvotu logotipu ir permatoma plati lipnia juosta.
4.4. Nesant nurodytam siuntos turinio kiekiui ir prieš atidarant dėžutę pažeistam 4.3. punkte ženklinimui prašome susisiekti el. paštais ugninis.vai@gmail.com arba info@mokslolab.lt per 2 dienas nuo siuntos atsiėmimo. Taip pat galima kreiptis tiesiogiai į “Omniva” konsultantus per jų tinklalapyje nurodytą laiką.

Privatumo politika

Redaguota: 2019-08-05

Registruodamiesi sutinkate su šia privatumo politika. „Mokslo-Lab“ pasilieka teisę Jums nepranešus koreguoti šią privatumo politiką. Įsigaliojimo laikas sutampa su koregavimo data.

Duomenų valdytojas.

 • Duomenų valdytojas yra „Mokslo-Lab“ projekto už tai atsakinga komandos dalis, kuris užtikrina, jog duomenys nebūtų piktybiškai pakeisti, atskleisti, ištrinti (išskyrus atvejus aprašytus žemiau), nebūtų pasisavinta tapatybė, bei nebūtų atliktas kitoks nederantis veiksmas.

 • Renkami duomenys.

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Vartotojo vardas (slapyvardis);
 • Slaptažodis;
 • El. pašto adresas;
 • Mokyklos pavadinimas ir savivaldybė;

 • Duomenų rinkimo/naudojimo tikslai.

 • Vardą ir pavardę naudojame diplomui/padėkai generuoti ir mokytojui (tuo atveju jeigu paskyra susieta) pateikti.
 • Vartotojo vardą ir slaptažodį naudojame autorizuoti naudotoją.
 • El. pašto adresą naudojame susisiekimui su paskyros turėtoju, informacijos siuntimui.
 • Mokyklos pavadinimą ir savivaldybę naudojame sudaryti projekto išvadas ir statistikas, dalyvio apdovanojimams atsiųsti.
 • „Mokslo-Lab“ projektui duomenys reikalingi organizuojant bei vykdant olimpiadas.
 • Taip pat naudojame lankytojų lankomumui nustatyti „Google Analytics“, kurių pagalba galime tobulinti „Mokslo-Lab“. Tokios sistemos informacija renkama automatiškai. Su tai, taip pat lankydamiesi puslapyje sutinkate.

 • Dalyvių duomenų tvarkymas.

 • Duomenų tvarkymas šios amžiaus grupės, kurią sudaro „Mokslo-Lab“ dalyviai yra teisėtas tik tuo atveju jeigu yra turimas tėvų sutikimas.
 • Mokytojas registruojant dalyvius, turi pareigą pranešti ir perspėti dalyvio tėvus ar globėjus apie duomenų pateikimą.
 • Registruojantis dalyvis individualiai, turi patvirtinti, jog jo tėvai ar globėjai sutinka su jo duomenų pateikimu.
 • Jeigu dalyvis savanaudiškai prisiregistravo nepranešęs savo tėvams ar globėjams, bet kuriuo metu vienas iš tėvų ar globėjas gali susisiekti su mumis tinklalapyje esančioje susisiekimo formoje ar el. paštu nurodydamas temą „Duomenų pateikimas“, tai suteigs pirmumo teisę.

 • Duomenų redagavimas, panaikinimas ir rodymas.

 • Duomenis redaguoti galima savo paskyroje, spustelėję mygtuką su dantračio paveikslėliu.
 • Pamirštą slaptažodį ar vartotojo vardą galite redaguoti neprisijungę atliekant tam tikras patvirtinimo operacijas. Nuorodą galima rasti prisijungimo puslapyje.
 • Visi registracijoje pateikti duomenys yra pateikiami paskyroje, redagavimo puslapyje.
 • Panaikinti duomenis (paskyrą) galima susisiekus mūsų kontaktais.
 • Dalyvių (ne mokytojų) tipo paskyros yra deaktyvuojamos, tiksliau pašalinama galimybė prisijungti Mokslo-Lab puslapyje, kiekvienų metų liepos mėnesį.
 • Paskyrų duomenys yra ištrinamos kiekvienų metų lapkričio mėnesio pirmą pirmadienį, išskyrus atvejus kai paskyros savininkas yra mokytojas.

 • Vartotojo teisės.

 • Teisę susipažinti su pateiktais duomenimis.
 • Teisę ištaisyti pateiktus duomenis.
 • Teisę ištrinti pateiktus duomenis (teisę „būti pamirštam“).
 • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

 • Slapukai.

 • „Mokslo-Lab“ slapukas „cookie_varification“ (galioja 30 dienų) suteikia galimybę kompiuteriui nustatyti ar esate patvirtinę slapukų naudojimą (lankymasis puslapyje taip pat suprantamas kaip sutikimas naudoti slapukus).
 • „doubleclick.net“ slapukų rinkinys yra „Google“, kurie leidžia sužinoti daugiau apie svetainės lankytojo naršymą („Mokslo-Lab“ puslapiuose), jo naršymo įpročius, kompiuterio tipą, naršymo laiką.
 • Dėl „Facebook“ puslapio lango „Mokslo-Lab“ tinklalapyje, galima rasti „Facebook" slapukų apie kuriuos galite sužinoti daugiau: (Facebook slapukai).
 • Slapukas „PHPSESSID“ leidžia turėti sesijas tinklalapyje, kurių pagalba veikia paskyrų sistemos.
 • „fontaweasome.com“ slapukai priklauso fontawesome.com svetainei, kurios pagalba galime naudoti piktogramas (angl. icons).

 • Elektroniniai laiškai ir pokalbiai jų forma.

 • Su „Mokslo-Lab“ susisiekti galima nurodytais kontaktais, pateikta kontaktine forma ir pokalbiu oficialiame „Mokslo-Lab“ facebook puslapyje.
 • Laiškai yra saugomi iki lapkričio pirmojo pirmadienio, jeigu laiškas parašytas ne vėliau negu savaitė iki termino. Jų turinys yra konfidencialus ir matomas tik adresatui ir „Mokslo-Lab“ administratoriui. Ši nuostata taikoma visiems nurodytiems kontaktiniams el. pašto adresams.
 • Jeigu laiško turinys susijęs su problema ir konkrečia „Mokslo-Lab“ paskyra, administratorius gali paprašyti paskyros ID ir/arba paskyros el. pašto adreso.

 • Duomenys, susiję su prizų išsiuntimu.

 • Dalyviui(-ams) užėmus prizines vietas, jo/jų susietiems mokytojams yra išsiunčiamas automatinis laiškas su nuoroda į, duomenų pateikimo prizų išsiuntimui, formą.
 • Ankstesniame (pirmame) šios skiltiems punkte minėtieji duomenys yra reikalingi ir naudojami išsiųsti siuntoms. Beveik visus ar esant situacijai visus pateiktus duomenis perduodame siuntų tarnybai, kuri yra aprašoma po finalinių prizų nuostatose, 3.1 punkte.
 • Duomenys yra panaikinami (užmirštami) ir galioja iki pirmojo lapkričio pirmadienio „Mokslo-Lab“ duomenų bazėje ir numatytąjį laiką pasirinktoje siuntų tarnybos puslapyje.
 • Tuomet, kai siuntiniai su prizais yra išsiunčiami, siuntos gavėjas gauna automatinį laišką apie išsiųstą siuntinį su nuoroda į siuntos sekimo puslapį ir siuntos turinio ir paskirstymo asmenims puslapį.


 • Siekiame tvarkyti Jūsų duomenis bei informaciją skaidriai, todėl turintiems klausimų rekomenduojame susisiekti su mumis.

  Versija - 4.30

  Organizatorius - Ugnius Vaičeskas

  mokslolab.lt | © 2018-2019 MOKSLO-LAB